Forshaga Energi AB

Forshaga Energi AB är ett helägt kommunalt bolag som producerar och levererar fjärrvärme. Forshaga Energi AB ska tillsammans med Forshaga kommun och kundernas värderingar tillhandahålla de bästa energilösningarna vad gäller trygghet, service, miljö och ekonomi.

Bolaget ska utveckla effektiva energilösningar som inte bidrar till utsläpp av växthusgaser. Bolaget ska bedriva sin verksamhet med hög produktivitet i anläggningar som ur miljösynpunkt är långsiktigt hållbara.

Bolaget har tre produktionsanläggningar i Forshaga och Deje. Bolaget producerar och levererar idag ca 23 000 MWh miljövänlig fjärrvärme varje år. Samtliga produktionsanläggningar har biobränsle i form av briketter eller pellets som huvudsakligt bränsle.