Driftstörning

Pga. strömavbrott kan du uppleva lägre temperatur på värme och varmvatten.

Vi uppdaterar hemsidan med mer information löpande.

tor 15 dec

driftstörning Forshaga åtgärdad

FEAB har haft en mindre störning i Forshaga panncentral.

Felet är nu avhjälpt

mer information kontakta driftchef

Johan Modin 054-562272

tor 17 nov

Uppdaterad information om driftstörning Forshaga

FEAB har just nu en stor störning i Forshaga panncentral. Det påverkar värme och varmvatten i hela Forshaga.

Felet består i att trycket försvinner i panncentralen vilket resulterar i att pannorna stänger ner. Pump samt styrsystemet för tryckhållningen i panncentralen har havererat. Nya reservdelar är på väg.

Uppdatering 15:36
Felet identifierat och är avhjälpt. Viss störning kan förekomma fram till 17:30 -18:00 innan normal framledningstemperatur uppnåtts.

tor 3 nov

Akut meddelande

Akut reparation i fjärrvärmenätet

Forshaga Energi AB utför ett akut reparationsarbete i fjärrvärmenätet vilket innebär ett stopp i fjärrvärmeleveransen. De fastigheter som berörs av stoppet är alla fastigheter på Grossbol samt längs Storgatan

Det innebär att varmvatten och värme kommer stängas av enligt nedan. Bedömningen är att reparationsarbete skall vara klar under angiven tid men garantier kan ej lämnas

Vi hoppas att ni har förståelse för detta. Om ni har frågor är ni välkommen att kontakta oss.

Datum: måndag 22 september
Tid: 09.00 – 20.00

Med vänliga hälsningar
Forshaga Energi AB

Johan Modin
Driftschef
054-56 22 72

mån 22 sep

Fjärrvärmetaxa 2016

Ny prismodell för fjärrvärme

Bakgrund
Den nuvarande prismodellen är konstruerad så att kunden har svårt att påverka priset med energieffektiviserande åtgärder. Detta drabbar alla fjärrvärmekunder. Vidare är den nuvarande effekten kunden abonnerar på framtagen/beräknad vid olika tillfällen och med olika metoder vilket gör den orättvis. Utgångspunkten är att fjärrvärmepriset skall vara;

Konkurrenskraftigt
Vi är angelägna att fler kunder väljer fjärrvärme samt att fjärrvärmens marknadsposition är stabil och det bästa alternativet för såväl kunderna som miljön.
Kostnadsbaserat
Det kunderna betalar för fjärrvärmen ska täcka verksamhetens kostnader för att leverera en säker värme samt över tid ge en rimlig avkastning.
Miljövänligt
Priset ska ge ekonomiska incitament till energieffektiviseringsåtgärder som är riktiga ur ett miljömässigt systemperspektiv.
Rättvist
De kostnaderna som varje kund genererar skall återspeglas i taxan.
Tydligt
Kunden skall förstå sin egen påverkan på energikostnaden

Prismodell 2016
Fjärrvärmeavgiften består av en rörlig del och en fast del. Den rörliga delen är avläst förbrukning mätt i MWh (1000 kWh). Energipriset delas i sommar och vinteravgift. Den fasta delen är en effektavgift mätt i kW som beräknas utifrån förbrukningen.

Rörlig energi
Energipriset baseras på faktiska bränslekostnader samt kostnader för drift och underhåll. Den energi som du använder produceras så energi-och miljöeffektivt som möjligt. Trots allt kommer biobränslet under de kallaste månaderna inte räcka till utan måste spetsas med olja som är ett fossilt bränsle. Det innebär att kostnaden för den energi som produceras varierar över året. För att ha en så kostnadsbaserad fjärrvärmetaxa som möjligt kommer vi ha en vintertaxa och en sommar taxa.

Vintertaxa december-februari
Sommartaxan mars-november

Effektavgift
Från och med 1 januari 2016 tar vi betalt för den effekt du använt. Således frångår vi den tidigare modellen med fast avtalad effekt till att mäta din effekt. Under den kallaste perioden är efterfrågan värme som störst. Och för att alla skall få det varmt och skönt måste Forshaga Energi AB dimensionera anläggningen så att alla kan ta ut mycket energi samtidigt.

Effektgrundande månader kommer att vara januari och februari. Och ditt effekt-abonnemang kommer då vara ett medel värde av din månadsmedeleffekt för januari och februari. Då vi bytt avläsningssystem kan vi nu mäta alla kunders förbrukning per dygn. Som kund kan du då spara pengar på att vara energieffektiv under de kallaste månaderna. Och om du investerar i energibesparande åtgärder kan du ganska snabbt se besparingen med både lägre förbrukning och lägre effekt.

Den nya fjärrvärmetaxan är helt genomförd 1 april 2016. Och då kommer alla kunder att få betala för den energi de utnyttjar vilket är mer rättvist.

Nedan kan du se hur vi beräknar din effekt

Månadsmedeleffekt=(Energiförbrukning jan-feb)/(antal dagar x 24 tim)

Genomförande
Då den nya prismodellen gäller från och med 2016-01-01 är din abonnerade effekt baserat på förbrukningen för januari och februari 2015.

Under mars 2016 beräknas din nya månadsmedeleffekt fram som kommer att gälla för nästkommande 12-månaders period 2016-03-01 – 2017-02-28.

Miljö
Tillsammans med våra kunder har vi ett långsiktigt mål att minska användningen av fossila bränslen. Forshaga Energi kommer under 2016-2017 investera i fjärrvärme-centralerna för att minska oljeförbrukningen och optimera bränsleanvändningen. Du som kund har också en viktig del i vårt miljöarbete. Genom att du effektivare använda energi på vintern bidrar du till en renare miljö.

Avgifter 2016
I samband med att den nya modellen för fjärrvärmetaxa införs kommer följande avgifter att gälla:

Energiavgift sommar 420 kr / MWh
Energiavgift vinter 630 kr / MWh
Effektavgift 1320 kr / kW

tis 25 feb

Beträffande värme och varmvatten

Vi kommer utföra reparationsarbeten i gatan på Geijersgatan vilket innebär ett stopp i fjärrvärmeleveransen. De fastigheter som berörs av stoppet är Grossbolsgatan 13-17, Thoreliusgatan 12-14, Geijersgatan 26 samt Geijersgatan 24

Det innebär att varmvatten och värme kommer stängas av enligt nedan. Bedömningen är att underhållsarbetet skall vara klar under angiven tid men garantier kan ej lämnas

Vi hoppas att ni har förståelse för detta. Om ni har frågor är ni välkommen att kontakta oss.

Datum: måndag 23 september 2013
Tid: 09.00 – 16.00

Med vänliga hälsningar
Forshaga Energi AB

Johan Modin
Förvaltare
054-56 22 72

ons 18 sep

Forshaga Energi övertar driften av gamla vårdcentralen i Deje

Forshaga Energi övertar driften av fastigheten Deje 3:7 som är gamla vårdcentralen. FEAB har investerat ca 800 tkr i en ny pelletsanläggning och säljer värme till Forshagabostäder AB. Anläggningen består av 2 fastbränslepannor som eldas med pellets. Anläggningen togs i drift under januari 2013 och beräknas leverera ca 200 000 kWh värme per år.

mån 25 feb

Ny fjärrvärmetaxa från 1/1 2013

Aktuell fjärrvärmetaxa

Rörligt energipris

Större fastigheter 421 kr / MWh
Småhus 421 kr / MWh

..

Fast avgift

Flerbostadshus 744 kr / kW år
Kommersiell/bostad och Servicefastigh. 588 kr / kW år
Småhus 741 kr / kW
Index: Fast avgift / år x KPI (förändring). Ny fast avgift gäller från 1/1 2011.
Basmånad oktober 2001 269,1
KPI oktober 2012 = 314,59

Läs om alla fjärrvärmetaxor här

mån 25 feb

Aktuella fjärrvärmetaxor fr.o.m. 2012-03-01

Klicka här för att se aktuella fjärrvärmetaxor »

tor 5 apr

Avbrott fjärrvärme i Deje

mån 9 maj