Driftstopp fjärrvärme Norrliden 3 och Blomstervägen 6, 8/5 kl. 08.00-12.00

Onsdagen den 8 maj kommer fjärrvärmen att vara avstängd för Norrliden 3 och Blomstervägen 6 mellan klockan 08.00-12.00. Beklagar eventuella besvär som stoppen kan innebära.
mån 6 maj

Förändring av fjärrvärmetaxor 1 januari 2019

Från 2016 till 2017 sänkte Forshaga Energi den rörliga avgiften med 5,5% och från 2017 till 2018 har den rörliga- och effektavgiften endast höjts med 1%. Sedan 2016 har det rörliga energipriset varit uppdelat i en sommartaxa på 402 kr/MWH och en vintertaxa på 602 kr/MWH. Varför det funnits två olika taxor är bland annat för att vi behövt använda eldningsolja som komplement i pannorna under vintern och det är ett dyrare bränslealternativ. Med den investering och ombyggnation som genomförts av panncentralerna i både Forshaga och Deje är målet att inte behöva använda olja annat än vid driftsstopp och extrem kyla.

Priserna för bränsle har ökat kraftigt under 2018 och därför har styrelsen nu beslutat att justera taxorna för fjärrvärme.

 • Priset på briketter har ökat från 1000 kr/ton till 1275 kr/ton (27,5 %).
 • Marknadspriset på pellets har ökat från 1 275 kr/ton till över 1600 kr/ton (25 %).
 • Priset på eldningsolja har på ett år stigit från 7 878 kr/kbm till 9 718 kr/kbm (24 %).

För dig som fjärrvärmekund innebär vinter- och sommartaxa en högre taxa när förbrukningen är som störst, men från och med årsskiftet 2019 kommer vi istället, samtidigt som vi justerar taxorna, att införa en enhetlig rörlig avgift för hela året på 533 kr/MWh. Den justerade avgiften innebär en genomsnittlig prisökning över tre år (sedan 2016) med cirka 3,8 %. Från 2018 års pris innebär det en genomsnittlig ökning med cirka 8,3 %. Effektavgiften kommer att höjas till 1 440 kr/kWh, en ökning med 107 kr sedan 2017 (8 %).

I enlighet med gällande avtal underrättar vi er genom detta brev om förändringarna med minst två månader varsel. Hoppas ni har förståelse för vår nya prissättning och kontakta oss gärna vid frågor.

Fjärrvärmetaxor 2019
Rörlig avgift: 533 kr/MWh
Effektavgift: 1 440 kr/kWh

tor 22 Nov

Driftstopp fjärrvärme, 6-7/9 kl. 22.00-06.00

Planerat fjärrvärmeavbrott i Deje natt till 6 september och i Forshaga natt till 7 september. Forshaga Energi ska montera uttag för reservkraft i panncentralerna. Det innebär att onsdag-torsdag den 5-6 september cirka 22.00-06.00 blir det avbrott i fjärrvärmeleveranser i Deje. Går allt som det ska genomförs motsvarande installation i Forshaga torsdag-fredag den 6-7 september cirka 22.00-06.00.

tor 23 aug

Dataskyddsförordningen, ett skydd för dina personuppgifter

EU har beslutat om ett nytt regelverk för skydd av personuppgifter. Det kallas dataskyddsförordningen (GDPR) och börjar gälla från och med den 25 maj 2018.

I kommunen och de kommunala bolagen pågår ett arbete för att vi ska kunna anpassa oss till den nya lagstiftningen. Vi ser den nya lagstiftningen som en möjlighet att på ett mer strukturerat sätt arbeta med personuppgifter. Målet är att hanteringen av personuppgifter ska bli mer effektiv och att skyddet för den enskildas personuppgifter ska bli ännu bättre.

Läs mer om Dataskyddsförordningen och kommunens arbete med tillämpningar

fre 18 maj

Driftstopp fjärrvärme, 20/12 kl. 09.00-22.00

FEAB har en större läcka på en stamkulvert i Forshaga. Reparationsarbetet förbereds V50. Inkoppling av ny värmekulvert kommer utföras 20/12 -17. I samband med inkoppling kommer varmvatten och värme stängas av helt. Det innebär primärt att varmvatten försvinner. Det kommer också påverka värme.

Bedömningen är att underhållsarbetet skall vara klart under angiven tid men garantier kan ej lämnas. Det kan även förekomma mindre störningar efter angiven tid.

Datum: Onsdag 20 december 2017
Tid: 09:00 – 17:00 (OBS! Ny tid 22.00)

Berörda fastigheter är belägna på följande adresser:

 • Storgatan
 • Esplanaden
 • Framgårdsvägen
 • Grossbolsgatan
 • Thoreliusgatan
 • Geijersgatan
 • Gärdesgatan
 • Fältgatan
 • Blomstervägen
 • Norrliden

Vi hoppas att ni har förståelse för detta. Om ni har frågor är ni välkommen att kontakta oss.

tor 14 Dec

Vi söker drifttekniker/fastighetstekniker

Tjänsten är en delad tjänst mellan Forshaga Energi och Forshagabostäder. Läs mer om tjänsten i arbetsbeskrivningen. Sista ansökningsdag är 27 december.

tis 12 Dec

Driftstoppet 1/11 är inställt

Det tidigare planerade arbetet 1 november 2017 mellan kl 09:30-16:30 avseende driftsavbrott kommer inte utföras.

Planerat arbete utförs istället våren 2018.

tis 31 okt

Driftstopp fjärrvärme, 1/11 kl. 09.30-16.30 (inställt)

Beträffande värme och varmvatten Forshaga

FEAB planerar ett stort underhållsarbete panncentralen i Forshaga. Det innebär att varmvatten och värme kommer stängas av enligt nedan. Bedömningen är att underhållsarbetet skall vara klart under angiven tid men garantier kan ej lämnas. Det kan även förekomma mindre störningar efter angiven tid.

Vi hoppas att ni har förståelse för detta. Om ni har frågor är ni välkommen att kontakta oss.

Datum: Onsdag 1 november 2017

Tid: 09:30 – 16:30

mån 16 okt

Planerat underhåll 9/8 2017

Beträffande värme och varmvatten Forshaga

FEAB planerar ett stort underhållsarbete panncentralen i Forshaga.

Det innebär att varmvatten och värme kommer stängas av enligt nedan. Bedömningen är att underhållsarbetet skall vara klart under angiven tid men garantier kan ej lämnas. Det kan även förekomma mindre störningar efter angiven tid

Vi hoppas att ni har förståelse för detta. Om ni har frågor är ni välkommen att kontakta oss.

Datum:       Onsdag 9 augusti 2017

Tid:           07:00 – 22:00

ons 19 jul

Driftstörning

Pga. strömavbrott kan du uppleva lägre temperatur på värme och varmvatten.

Vi uppdaterar hemsidan med mer information löpande.

tor 15 Dec