Kontakt

Micael Berg
Driftchef/tekniker
054-56 22 72
micael.berg@forshagaenergi.se

Daniel Dahlgren
Drifttekniker
054-56 22 72
daniel.dahlgren@forshagabostader.se

Anders Pettersson
Verkställande direktör
054-56 22 72
anders.pettersson@forshagabostader.se