Kontakt

Johan Modin Johan Modin
Driftschef
Tel: 054-56 22 72

johan.modin@forshagabostader.se

Micael Berg
Driftstekniker
054-56 22 72
micael.berg@forshagaenergi.se
Anders Pettersson
Verkställande direktör
054-56 22 72

anders.pettersson@forshagabostader.se