Förändring av fjärrvärmetaxor 1 januari 2019

Från 2016 till 2017 sänkte Forshaga Energi den rörliga avgiften med 5,5% och från 2017 till 2018 har den rörliga- och effektavgiften endast höjts med 1%. Sedan 2016 har det rörliga energipriset varit uppdelat i en sommartaxa på 402 kr/MWH och en vintertaxa på 602 kr/MWH. Varför det funnits två olika taxor är bland annat för att vi behövt använda eldningsolja som komplement i pannorna under vintern och det är ett dyrare bränslealternativ. Med den investering och ombyggnation som genomförts av panncentralerna i både Forshaga och Deje är målet att inte behöva använda olja annat än vid driftsstopp och extrem kyla.

Priserna för bränsle har ökat kraftigt under 2018 och därför har styrelsen nu beslutat att justera taxorna för fjärrvärme.

  • Priset på briketter har ökat från 1000 kr/ton till 1275 kr/ton (27,5 %).
  • Marknadspriset på pellets har ökat från 1 275 kr/ton till över 1600 kr/ton (25 %).
  • Priset på eldningsolja har på ett år stigit från 7 878 kr/kbm till 9 718 kr/kbm (24 %).

För dig som fjärrvärmekund innebär vinter- och sommartaxa en högre taxa när förbrukningen är som störst, men från och med årsskiftet 2019 kommer vi istället, samtidigt som vi justerar taxorna, att införa en enhetlig rörlig avgift för hela året på 533 kr/MWh. Den justerade avgiften innebär en genomsnittlig prisökning över tre år (sedan 2016) med cirka 3,8 %. Från 2018 års pris innebär det en genomsnittlig ökning med cirka 8,3 %. Effektavgiften kommer att höjas till 1 440 kr/kWh, en ökning med 107 kr sedan 2017 (8 %).

I enlighet med gällande avtal underrättar vi er genom detta brev om förändringarna med minst två månader varsel. Hoppas ni har förståelse för vår nya prissättning och kontakta oss gärna vid frågor.

Fjärrvärmetaxor 2019
Rörlig avgift: 533 kr/MWh
Effektavgift: 1 440 kr/kWh

tor 22 nov

Kommentarerna är stängda.