forshagaenergiUS

Att ansluta sig till fjärrvärmenätet

Bolaget har undersökt intresset för anslutning till fjärrvärme bland villaägare i fem områden i Forshaga och Deje. Endast cirka åtta procent (8 %) är positiva vilket är långt under de (60%) som krävs för att ekonomiskt klara en utbyggnad av fjärrvärmenätet. Således har Forshaga Energi AB valt att avvakta utbyggnad till villaområden i Forshaga och Deje.

Fastigheter som ligger i direkt anslutning till befintlig kulvert ska dock kunna anslutas till fjärrvärmenätet. Förutsättningen är dock att denna kulvert kan leverera erforderlig mängd värme till en ny fastighet utan att det påverkar leveransen av värme till övriga fastigheter i nätet. Avståndet från kulvert och byggnad får inte överstiga trettio (30) meter.

På ritning över befintligt fjärrvärmenät kan ni se vart stamkulvert finns idag.